Archiwum

 
 
precast-software
 
 TECHNOLOGIA BETONU

Możliwości zastosowania polimerów superabsorpcyjnych w technologii betonu

Polimery superabsorpcyjne jako nowe domieszki do betonu

Polimery superabsorpcyjne (SAP) są wykorzystywane jako nowe, bardzo obiecujące, wielofunkcyjne domieszki chemiczne do betonu.
Oferują szereg nowych opcji w zakresie regulacji zawartości wody, wskutek czego pozwalają sterować właściwościami reologicznymi świeżej
mieszanki betonowej lub zmniejszyć skurcz autogeniczny i plastyczny betonu poprzez zjawisko tzw. „wewnętrznego dojrzewania”. Ponadto
w wyniku dodania polimerów superabsorpcyjnych systemy porów tworzące się w betonie pozostają stabilne niezależnie od konsystencji
mieszanki, superplastyfikatora, czy sposobu betonowania i zagęszczania. Dlatego polimery superabsorpcyjne można wykorzystać zamiast
domieszek napowietrzających. W niniejszym artykule przedstawiono powyższe, a także kilka innych możliwości zastosowania polimerów
superabsorpcyjnych w budownictwie betonowym.