Rozwój metody produkcji formowanych krzywoliniowo (inaczej „składanych”) elementów fasadowych z ...

Projekt badawczy „ConcreteFold”

... betonu ze zbrojeniem w postaci tkaniny Niniejszy projekt ma na celu opracowanie technologii produkcji składanych elementów fasadowych z betonu ze zbrojeniem w postaci tkaniny (z ang.: Textile Reinforced Concrete, TRC), a także zastosowanie tej technologii w przykładowym elemencie fasadowym. W tym celu zdefiniowano dla rodzaju zastosowania „fasada” złożone geometrie i opracowano metodę „formowania krzywoliniowo” betonu, który jeszcze jest podatny na odkształcenia plastyczne. Przy pomocy nowoczesnego narzędzia do „składania” oraz innowacyjnej metody formowania betonu powstaje element fasadowy z betonu ze zbrojeniem w postaci tkaniny, który pozwala na wydajne wykorzystanie możliwości technicznych produkcji tradycyjnych elementów fasadowych z betonu.

Subscribe to magazine

Contact

Events

04.12.2023 - 07.12.2023
06.12.2023 - 07.12.2023
12.12.2023 - 16.12.2023