Archiwum

 
 
Precast Software Engineering GmbH
 
 PREFABRYKOWANE ELEMENTY BETONOWE

housefabrik GmbH, 34127 Kassel, Niemcy

Linia technologiczna do produkcji wysokiej jakości płyt fasadowych opracowana w Niemczech

Firma housefabrik oferuje prefabrykowane elementy betonowe i linię technologiczną nowej generacji – innowacyjną, ekologiczną, wydajną, opłacalną i szybką. Firma opracowała nową innowacyjną linię obiegową, która umożliwia szybką produkcję zindywidualizowanych płyt fasadowych z betonu ultrawysokowartościowego, składającego się w 90% z surowców lokalnych. Technologia wytwarzania płyt fasadowych jest najnowszą innowacją firmy housefabrik i obejmuje zarówno materiały jak i wiedzę specjalistyczną w zakresie produkcji płyt fasadowych z betonu ultrawysokowartościowego i wysokowartościowego. Jest to kompleksowe rozwiązanie dla całego procesu produkcji betonowych płyt fasadowych – od analizy surowców i urządzeń produkcyjnych, przez montaż linii technologicznej w zakładzie, aż po badania materiału i uzyskanie certyfikatów.
  • LinkedIn