Archiwum

 
 
precast-software
 
 TECHNOLOGIA BETONU

Badania i zastosowanie

Nowe kierunki rozwoju domieszek chemicznych do betonu prefabrykowanego i towarowego

Domieszki chemiczne wpłynęły na rozwój nowoczesnej technologii betonu bardziej niż jakiekolwiek inne innowacje w ciągu ostatnich 30 lat. Wśród nich, najbardziej zauważalny efekt przyniosło wprowadzenie superplastyfikatorów na bazie PCE (eteru polikarboksylowego), domieszek modyfikujących lepkość, domieszek zwiększających wczesną wytrzymałość betonu oraz domieszek samonaprawczych. Te przełomowe technologie pozwoliły po raz pierwszy opracować receptury mieszanek betonowych, które zachowują stałą konsystencję przez dłuższy czas (powyżej 6 h), mają wysoką wczesną wytrzymałość bez uszczerbku dla wytrzymałości końcowej, są ultrawysokowytrzymałe, samozagęszczające i samopoziomujące, albo mają właściwości samonaprawcze lub ekstremalnie dużą trwałość. W niniejszym artykule opisano właściwości tych domieszek. Ponadto wskazano luki technologiczne, jakie istnieją obecnie w obszarze domieszek, oraz możliwości dalszego rozwoju w tym obszarze.