Wpływ środków do pielęgnacji betonu na jego skurcz i przepuszczalność


Trwałość i odporność na zarysowania


Środki do pielęgnacji betonu mogą być alternatywą dla tradycyjnego dojrzewania w warunkach wysokiej wilgotności. Ich zastosowanie w przemyśle jest jednak ograniczone ze względu na niewystarczającą wiedzę na temat ich skuteczności. Dla branży prefabrykacji betonu i drobnowymiarowych elementów betonowych szczególne znaczenie ma przede wszystkim wpływ środków do pielęgnacji betonu na jego trwałość i skurcz. Uwzględniając powyższe aspekty, niniejszy artykuł stanowi wprowadzenie do tej tematyki i omawia pierwsze wyniki badań wpływu środków do pielęgnacji betonu na jego trwałość, skurcz i odporność na zarysowania.


Subscribe to magazine

Contact

Events

08.06.2023 - 08.06.2023

20.06.2023 - 22.06.2023

27.06.2023 - 29.06.2023