zbi
Current Issue Flipbook

Czasopisma fachowe przemysłu betonowego

Aktualne wydanie Archiwum Online Flipbooks CPI Middle East CPI TV Events Przewodnik dla kupujących Newsletter Reklama Abonament
Suchen

Standardowy prefabrykowany kablobetonowy dźwigar o przekroju „U” z betonu ultrawysokowartościowego…


Budowa prefabrykowanych mostów

 


… o długości 70 m Od 2010 r. wybudowano w Malezji ponad 120 mostów z betonu ultrawysokowartościowego. Wśród nich tylko 6 to kładki dla pieszych, natomiast wszystkie pozostałe zostały zaprojektowane na obciążenia do ruchu drogowego zgodnie z normą BD37/01 [1] lub eurokodem 1 [2]. Beton ultrawysokowartościowy wykorzystywany w Malezji to przede wszystkim beton konstrukcyjny, przeznaczony do produkcji prefabrykowanych konstrukcji strunobetonowych i kablobetonowych. Firma Dura Technology Sdn Bhd (DTSB) wyspecjalizowała się w produkcji takiego ultrawysokowartościowego betonu konstrukcyjnego. Jest on produkowany z surowców na bazie cementu portlandzkiego, zoptymalizowanych w oparciu o teorię szczelnego stosu okruchowego w celu uzyskania charakterystycznej wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach wynoszącej 140/150 MPa, z dodatkiem wysokowytrzymałych włókien stalowych o wysokim współczynniku długości do grubości, zapewniających minimalną charakterystyczną wytrzymałość na rozciąganie przy pierwszym zarysowaniu i wytrzymałość na rozciąganie po zarysowaniu wynoszące odpowiednio fctk,el = 7 MPa i fctfk = 8 MPa, a także minimalną charakterystyczną wytrzymałość na zginanie wynoszącą 20 MPa. Włóknobeton ten charakteryzuje się doskonałym przyrostem wytrzymałości po zarysowaniu, quasi-plastycznością i odpornością. Firma produkuje też beton ultrawysokowartościowy stosowany w technologii monolitycznej (głównie do naprawy prefabrykowanych elementów betonowych). Jego minimalna charakterystyczna wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach wynosi 120/135 MPa, a minimalna charakterystyczna wytrzymałość na zginanie – 15 MPa. Stwardniały beton ultrawysokowartościowy ma doskonałą trwałość, odzwierciedloną przez mrozodporność, nasiąkliwość, przepuszczalność chlorków i odporność na ścieranie.

Pokaż artykuł
Ściągnij artykuł
 


Contact


CPi worldwide journals are trade journals for the concrete and precast concrete industry that are published in 10 different language editions in more than 170 countries. These trade journals, with their practical editorial reporting on research, production and applications, are specifically addressing the decision makers of the concrete and precast concrete industry.

O nas
Kontakt
ad-media GmbH

Industriestrasse 180
50999 Cologne
Germany

T: + 49 2236 96 23 90
F: + 49 2236 96 23 96
info@ad-media.de

Links
 • Magazyn
 • CPi-tv
 • Events
 • Przewodnik dla kupujących
 • Newsletter
 • Reklama
 • Patenty
 • ad-media GmbH
Social
 • Linkedin
KWESTIE PRAWNE
 • Impressum
 • Ochrona danych
 
We are using Cookies on www.cpi-worldwide.com. Some of them are essential, while others help us improve this website and your experience. More information can be found in our privacy policy. Accept all Extended Configuration
Essential
Cookies of this category are required for the basic functions of the website. They are used for safe and proper use and therefore cannot be deactivated.
Functional
Cookies of this category allow us to analyze (Google Analytics) the use of the website and measure performance. They also help us to provide useful functions.
Third-party
Cookies of this category allow us to show third-party content (social networks, videos)
Save settings and close Accept all