Wysokowytrzymały, odporny na działanie wysokiej temperatury beton modyfikowany włóknami


Zwiększona stabilność przy obciążeniu termicznym dzięki włóknom z regenerowanej celulozy


Ze względu na swoje doskonałe właściwości mechaniczne i trwałość betony wysokowartościowe i ultrawysokowartościowe (UHPC) na całym świecie spotykają się z coraz większym zainteresowaniem, z którego wynika coraz szerszy zakres zastosowania. Szczególne właściwości betonu ultrawysokowartościowego wynikają z bardzo niskiego współczynnika wodno-spoiwowego (w/s < 0,25) i dużej gęstości upakowania ziaren. Negatywnym zjawiskiem, będącym następstwem silnie zagęszczonej i niemal pozbawionej porów kapilarnych mikrostruktury betonu ultrawysokowartościowego, jest podatność na uszkodzenia, a nawet znisz-czenie o charakterze eksplozyjnym w temperaturze > 250°C. Większą odporność termiczną powyżej tej krytycznej granicy temperatury uzyskuje się poprzez zastosowanie włókien z regenerowanej celulozy (włókien CR). W wysokiej temperaturze włókna te topią się tworząc system pustych kanałów, zapewniających odporność termiczną nawet w warunkach cyklicznego obciążenia. Przykładem ich zastosowania są płyty piekarnicze produkowane na spoiwie cementowym, wykorzystywane w dużych piekarniach. Tradycyjne płyty piekarnicze są produkowane z betonu zwykłego (C30/37), mają grubość od 13 mm do 30 mm, długość do 2,85 m i szerokość do 1,25 m. Dzięki większej trwałości zoptymalizowanej płyty piekarniczej mogą powstać korzyści ekonomiczne i ekologiczne. Dlatego w ramach ścisłej współpracy z partnerem kooperacyjnym, firmą Schaub Backofenplatten, dopasowano stabilny termicznie beton ultrawysokowartościowy do warunków panujących w zakładzie produkcyjnym.


Subscribe to magazine

Contact

Schaub Backofenplatten Brandweg 15, 34289 Zierenberg, Niemcy T +49 5605 7792 www.backplatten.de

Events

08.06.2023 - 08.06.2023

20.06.2023 - 22.06.2023

27.06.2023 - 29.06.2023