Uproszczenie produkcji prefabrykatów betonowych


NV Bekaert SA, 8550 Zwevegem, Belgia


Dzięki postępowi technologicznemu w produkcji żelbetu zbrojenie w postaci stalowych włókien oferuje dziś szereg zalet i już od ponad 25 lat jest pomyślnie wykorzystywane w produkcji prefabrykatów betonowych i posadzek przemysłowych. W niniejszym artykule przedstawiono typy włókien dostępnych na rynku oraz ich obszary zastosowania. Ponadto pokazano, jak zastosowanie włókien może uprościć produkcję prefabrykatów betonowych.


Subscribe to magazine

Contact

NV Bekaert SA Bekaertstraat 2 8550 Zwevegem, Belgia www.bekaert.com, www.cubik-home.com

Events

08.06.2023 - 08.06.2023

20.06.2023 - 22.06.2023

27.06.2023 - 29.06.2023