Doświadczenie budowlane spotyka się z kompetencjami w zakresie oprogramowania


Schöck Bauteile GmbH, 76534 Baden-Baden, Niemcy


Schöck AG (Baden-Baden) i generic.de software technologies AG (Karlsruhe) łączą swoje kompetencje. Z dniem 1 stycznia 2021 roku producent wyrobów budowlanych nabył 25 procent udziałów w firmie specjalizującej się w oprogramowaniu – jest to partnerstwo, na którym skorzystają obie strony. Współpraca ta daje możliwość pełnego wykorzystania know-how obu firm w różnych branżach, a tym samym przyspieszenia rozwoju nowych rozwiązań cyfrowych.


Subscribe to magazine

Contact

Schöck Bauteile GmbH Vimbucher Straße 2 76534 Baden-Baden, Niemcy T +49 7223 9670, F +49 7223 967450 schoeck@schoeck.de, www.schoeck.de

Events

08.06.2023 - 08.06.2023

20.06.2023 - 22.06.2023

27.06.2023 - 29.06.2023