Od systemu trójskładnikowego do systemu pięcioskładnikowego

Temat specjalny – domieszki i dodatki do betonu

W popularnych pismach i mediach często czyta się bądź słyszy, że beton składa się z piasku, żwiru, cementu i wody. Traktując łącznie piasek i żwir jako kruszywo, mówi się o systemie trójskładnikowym. Na samym początku przemysłowej produkcji betonu przeważającą ilość produkowanych mieszanek można było sklasyfikować właśnie jako system złożony z trzech składników. Przez wiele lat funkcjonował on całkiem dobrze, oczywiście w określonych granicach. Dopiero gdy naukowcy i technolodzy betonu zaczęli zbliżać się do granic tego, co możliwe, stwierdzono, że przy pomocy chemii do betonu (domieszek chemicznych) i rozproszonych w betonie substancji w postaci drobnoziarnistego proszku (dodatków) można znacząco poprawić parametry użytkowe betonu. Tak narodził się system pięcioskładnikowy.

Subscribe to magazine

Contact

Events

13.06.2024 - 13.06.2024
25.06.2024 - 27.06.2024
06.08.2024 - 08.08.2024