Przebieg przyrostu wytrzymałości betonów z alternatywnymi dodatkami


Popiół z łusek ryżowych, metakaolin i granulowany żużel wielkopiecowy


W toku badań doświadczalnych określono wpływ różnych domieszek do betonu na przebieg przyrostu wytrzymałości betonu zwykłego. Zastosowano popiół lotny, pył krzemionkowy, granulowany żużel wielkopiecowy, metakaolin i popiół z łusek ryżowych, częściowo w kombinacjach. Po 1, 3, 7 i 28 dniach zbadano wytrzymałość betonu na ściskanie. Wykazano, że niemal niewykorzystywane także w Niemczech dodatki do betonu takie jak metakaolin i popiół z łusek ryżowych w znacznej mierze przyczyniają się do przyrostu wytrzymałości betonu.


Subscribe to magazine

Contact

Events

20.06.2023 - 22.06.2023

27.06.2023 - 29.06.2023

04.07.2023 - 06.07.2023