Wpływ pielęgnacji cieplnej na właściwości determinujące trwałość prefabrykatów betonowych

Produkcja prefabrykatów betonowych i kontrola jakości

Rodzaj i czas pielęgnacji elementów betonowych jest w ostatnich latach szeroko dyskutowanym tematem wśród inżynierów projektantów i producentów prefabrykatów. W celu przyspieszenia wzrostu wczesnej wytrzymałości pielęgnację elementów betonowych często przeprowadza się w podwyższonych temperaturach, przy czym wymagany czas trwania obróbki cieplnej określa się zazwyczaj na podstawie koncepcji dojrzałości. Jednakże, obróbka cieplna betonu niekiedy prowadzi do większej porowatości betonu, a tym samym do mniejszej jego trwałości. Rzeczywisty wpływ pielęgnacji betonu na trwałość elementów betonowych może być tutaj oceniany za pomocą koncepcji ekwiwalentnych właściwości użytkowych. W niniejszej pracy zbadano wpływ temperatury i czasu trwania obróbki cieplnej na właściwości determinujące trwałość betonu. Wyniki badań pokazują, że w wielu przypadkach pielęgnacja cieplna typowych betonów wykorzystywanych do produkcji prefabrykatów może być zakończona po 24 godzinach bez negatywnego wpływu na trwałość.

Subscribe to magazine

Contact

Events

06.08.2024 - 08.08.2024
14.08.2024 - 16.08.2024
21.08.2024 - 24.08.2024