Kompozyty betonowe z alternatywnymi spoiwami oparte na strukturach bionicznych


Wkład w rozwój zrównoważonych i odpornych na trzęsienia ziemi słupów betonowych


Tam, gdzie ciągliwość ma ogromne znaczenie, w naturze można znaleźć puste w środku struktury nośne o hierarchicznej budowie warstwowej. Dotyczy to wielu roślin, np. traw. Konstrukcja pustych w środku słupów betonowych, wzorowana na hierarchicznej strukturze warstwowej ścian komórek roślinnych, poprawia właściwości specyficzne dla budownictwa lekkiego i ciągliwość materiału przy obciążeniu zginającym. Zastosowanie alternatywnych materiałów pochodzenia biologicznego umożliwia tworzenie zrównoważonych konstrukcji wykraczających poza ustalone koncepcje budowlane.


Subscribe to magazine

Contact

wolfram.schmidt@bam.de janmarte@uni-bremen.de jmuessig@bionik.hs-bremen.de

Events

08.06.2023 - 08.06.2023

20.06.2023 - 22.06.2023

27.06.2023 - 29.06.2023