Kontrola jakości pielęgnacji betonu

OptiNB – Optymalna pielęgnacja betonu dla lepszej jakości wykonywanych rob t budowlanych

Niewystarczająca pielęgnacja betonu prowadzi do przedwczesnego wysychania powierzchni betonu i zwiększonej porowatości stwardniałego spoiwa cementowego. W następstwie tego otulina betonowa zbrojenia ma mniejszą wytrzymałość i mniejszą odporność na długoterminową agresję czynnik w fizycznych i chemicznych z otoczenia, np. wnikanie chlork w i karbonatyzację. Wczesnej pielęgnacji betonu nie zawsze poświęca się należytą uwagę. W ramach projektu „OptiNB – Optymalna pielęgnacja betonu dla lepszej jakości wykonywanych rob t budowlanych” opracowywane są odpowiednie metody umożliwiające potwierdzenie prawidłowo przeprowadzonej pielęgnacji betonu. W tym celu zbadano metody nieniszczące pod kątem ich przydatności do określenia właściwości mikrostruktury otuliny betonowej związanych z przebiegiem hydratacji. Celem niniejszego artykułu jest zaproponowanie i om wienie innowacyjnych rozwiązań umożliwiających skuteczną weryfikację efektywności zastosowanego procesu pielęgnacji.

Subscribe to magazine

Contact

lisa.ptacek@boku.ac.at alfred.strauss@boku.ac.at

Events

06.08.2024 - 08.08.2024
14.08.2024 - 16.08.2024
21.08.2024 - 24.08.2024