Konserwacja na miarę przyszłości – ze wsparciem cyfrowym


Masa GmbH, 56626 Andernach, Niemcy


W ostatnich dziesięcioleciach nastąpił ogromny rozw j maszyn i urządzeń do produkcji wyrob w betonowych, zar wno pod względem ich stopnia złożoności, jak i technologii. Rejestrowanie aktualnego stanu poszczeg lnych komponent w lub podzespoł w staje się w przypadku nowoczesnych linii technologicznych coraz większym wyzwaniem, ponieważ większa ilość technologii oznacza r wnież wzrost możliwych źr deł błęd w. Wiele element w ulega zużyciu i może powodować usterki. Szczeg lnie narażone na procesy starzenia i zużycia są komputery, sterowniki i inne komponenty elektroniczne. Niekorzystne warunki otoczenia mogą dodatkowo pogarszać tę sytuację.


Subscribe to magazine

Contact

Masa GmbH Masa-Str. 2, 56626 Andernach, Niemcy T +49 2632 92920 info@masa-group.com www.masa-group.com

Events

08.06.2023 - 08.06.2023

20.06.2023 - 22.06.2023

27.06.2023 - 29.06.2023