Prefabrykaty betonowe w budynkach wysokich


Wprowadzenie do Biuletynu fib 101


W ostatnich latach na całym świecie obserwuje się stały rozwój budownictwa wysokiego. Różnorodność wykorzystania budynków wysokich jest niezwykła – od ekskluzywnych hoteli i apartamentów po lokale w przystępnej cenie. W miarę jak świat zmaga się z rosnącą liczbą populacji, kurczącymi się zasobami i migracją ludności z obszarów wiejskich do miast, nieunikniony jest wzrost gęstości zaludnienia. To wiąże się z potrzebą bardziej efektywnego wykorzystywania ograniczonego terenu i wszystkich pozostałych zasobów. Nieuchronną konsekwencją takiego podejścia są wyższe budynki. W budynkach wysokich można stosować różne rodzaje materiałów do tworzenia szkieletu i fasady. Materiały te miesza się w celu stworzenia optymalnego rozwiązania budowlanego odpowiadającego wymaganiom klienta, takim jak rodzaj konstrukcji, jej przeznaczenie, wizja architekta, przystępna cena, czas budowy, zrównoważony rozwój i jakość. Prefabrykaty betonowe są jednym z takich materia- łów, używanym od konstrukcji szkieletowych po fasady i elementy zespolone z konstrukcją stalową i betonem in situ.


Subscribe to magazine

Contact

George Jones, BSc C.Eng MICE MIEI, Wielka Brytania www.fib-international.org

Events

20.06.2023 - 22.06.2023

27.06.2023 - 29.06.2023

04.07.2023 - 06.07.2023