Prefabrykaty betonowe w budynkach wysokich

Wprowadzenie do Biuletynu fib 101

W ostatnich latach na całym świecie obserwuje się stały rozwój budownictwa wysokiego. Różnorodność wykorzystania budynków wysokich jest niezwykła – od ekskluzywnych hoteli i apartamentów po lokale w przystępnej cenie. W miarę jak świat zmaga się z rosnącą liczbą populacji, kurczącymi się zasobami i migracją ludności z obszarów wiejskich do miast, nieunikniony jest wzrost gęstości zaludnienia. To wiąże się z potrzebą bardziej efektywnego wykorzystywania ograniczonego terenu i wszystkich pozostałych zasobów. Nieuchronną konsekwencją takiego podejścia są wyższe budynki. W budynkach wysokich można stosować różne rodzaje materiałów do tworzenia szkieletu i fasady. Materiały te miesza się w celu stworzenia optymalnego rozwiązania budowlanego odpowiadającego wymaganiom klienta, takim jak rodzaj konstrukcji, jej przeznaczenie, wizja architekta, przystępna cena, czas budowy, zrównoważony rozwój i jakość. Prefabrykaty betonowe są jednym z takich materia- łów, używanym od konstrukcji szkieletowych po fasady i elementy zespolone z konstrukcją stalową i betonem in situ.

Subscribe to magazine

Contact

George Jones, BSc C.Eng MICE MIEI, Wielka Brytania www.fib-international.org

Events

06.08.2024 - 08.08.2024
14.08.2024 - 16.08.2024
21.08.2024 - 24.08.2024