Doroczna konferencja IPHA w Leuven, Belgia

Relacja

Doroczna konferencja IPHA 2022 odbyła się w Leuven w Belgii w dniach 19 – 22 maja. IPHA, Międzynarodowe Stowarzyszenie Producentów Sprężonych Płyt Stropowych, działa głównie w obszarze elementów ściennych i stropo- wych. Stowarzyszenie szczyci się ponad 50-letnią tradycją i posiada bogate doświadczenie w zakresie projektowania, rozwoju, produkcji i marketingu sprężonych płyt stropowych. Słusznie cieszy się wysoką renomą jako centrum kompetencji wśród członków branży, a także planistów ze wszystkich dziedzin. Członkami IPHA mogą być producenci sprężonych płyt stropowych, dostawcy materiałów oraz twórcy specjalistycznego oprogramowania i inni usługodawcy. Obecnie członkami IPHA są 82 przedsiębiorstwa z 33 krajów świata.

Subscribe to magazine

Contact

www.hollowcore.org

Events

25.06.2024 - 27.06.2024
06.08.2024 - 08.08.2024
14.08.2024 - 16.08.2024