Korozja konstrukcji betonowych spowodowana miękką wodą


Projektowanie i produkcja trwałych prefabrykatów betonowych


Agresja chemiczna wobec betonu występuje w roztworach wodnych, w których agresywne substancje reagują z normalnie stabilnymi fazami betonu, powodując albo rozkład powierzchniowy, albo wewnętrzne zniszczenie stwardniałego spoiwa cementowego. Niniejszy artykuł zawiera przegląd związanych z tym mechanizmów uszkodzeń, identyfikuje środki ochrony i zapobiegania oraz omawia odpowiednie zasady projektowania prefabrykatów betonowych narażonych na działanie naturalnej miękkiej wody.


Subscribe to magazine

Contact

Events

08.06.2023 - 08.06.2023

20.06.2023 - 22.06.2023

27.06.2023 - 29.06.2023