Korozja konstrukcji betonowych spowodowana miękką wodą

Projektowanie i produkcja trwałych prefabrykatów betonowych

Agresja chemiczna wobec betonu występuje w roztworach wodnych, w których agresywne substancje reagują z normalnie stabilnymi fazami betonu, powodując albo rozkład powierzchniowy, albo wewnętrzne zniszczenie stwardniałego spoiwa cementowego. Niniejszy artykuł zawiera przegląd związanych z tym mechanizmów uszkodzeń, identyfikuje środki ochrony i zapobiegania oraz omawia odpowiednie zasady projektowania prefabrykatów betonowych narażonych na działanie naturalnej miękkiej wody.

Subscribe to magazine

Contact

Events

06.08.2024 - 08.08.2024
14.08.2024 - 16.08.2024
21.08.2024 - 24.08.2024