Zasada zrównoważonego rozwoju odgrywa coraz większą rolę także w branży podkładów produkcyjnych


Peri SE, 89264 Weißenhorn, Niemcy


Podkład produkcyjny to jeden z podstawowych elementów w przemyśle wyrobów betonowych. Przy wyborze właściwych podkładów produkcyjnych bardzo duży nacisk kładzie się – oprócz aspektów technicznych – na kwestie ekonomiczne oraz te związane ze zrównoważonym rozwojem. Szczególnie temu ostatniemu poświęca się coraz więcej uwagi – zarówno w sferze prywatnej, jak i w codzienności biznesowej. Kwestii zrównoważonego rozwoju nie da się już wyeliminować z dzisiejszej gospodarki. Wiele przedsiębiorstw coraz poważniej traktuje swój wpływ na środowisko; oprócz emisji CO2 chodzi też o korzystanie z zasobów i zużycie energii przy produkcji wyrobów betonowych. Dokładnie w tym miejscu zaczyna się rola podkładów Peri Pave.


Subscribe to magazine

Contact

Peri SE Schalung Gerüst Engineering Rudolf-Diesel-Straße 19 89264 Weißenhorn, Niemcy T +49 7309 9500 F +49 7309 9510 info@peri.de www.peri.com/pave

Events

20.06.2023 - 22.06.2023

27.06.2023 - 29.06.2023

04.07.2023 - 06.07.2023