Zmienne w realizacji stropów z nowoczesnymi sprężonymi płytami kanałowymi


Prensoland S.A., 08592 Sant Martí de Centelles, Barcelona, Hiszpania


Jednoczesna obecność wielu zmiennych w technologii często wymaga kilku iteracji, zanim można sformułować stwierdzenia dotyczące przyczyny i skutku. W niniejszym artykule zmienne te zostały nazwane i omówione indywidualnie, z krótkim opisem i wreszcie, w najlepszym przypadku, z podaniem rzędu wielkości korzyści z zastosowania każdej z opcji ocenionej jako odpowiednia w nowoczesnej produkcji prefabrykatów.


Subscribe to magazine

Contact

Prensoland S.A. C/Industria, 5-9 08592 Sant Martí de Centelles, Barcelona, Hiszpania T +34 93 844 01 25 F +34 93 844 10 11 www.prensoland.com

Events

08.06.2023 - 08.06.2023

20.06.2023 - 22.06.2023

27.06.2023 - 29.06.2023