Przyspieszone dojrzewanie betonu dzięki promieniowaniu cieplnemu

Kraft Curing Systems GmbH, 49699 Lindern, Niemcy

Rozwój aglomeracji miejskich i zapotrzebowanie ludności na szybki transport stawiają przed wieloma dużymi miastami na całym świecie poważne zadania infrastrukturalne. Tunele budowane za pomocą maszyn drążących i okładzin segmentowych stanowią szybkie i bezpieczne rozwiązanie niezależnie od wymiaru inwestycji i warunków gruntowych. W obszarze produkcji segmentów firma Herrenknecht Formwork dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu oferuje kompleksowe rozwiązania techniczne dla wszystkich wymiarów i wymagań w tej dziedzinie. Szalunki, linie obiegowe i systemy transportu wewnątrzzakładowego, a nawet kompletne zakłady wraz z halą, suwnicami i węzłem betoniarskim – firma Herrenknecht dostosowuje się do każ- dej sytuacji i projektuje rozwiązania spełniające wszelkie wymagania klienta. W celu optymalizacji procesu dojrzewa- nia segmentów tunelowych firma często korzysta z systemu ThermalCure® firmy Kraft Curing Systems, który zapewnia optymalne warunki dojrzewania betonu.

Subscribe to magazine

Contact

Herrenknecht Formwork Schlehenweg 2 77963 Schwanau, Niemcy T +49 7824 3022822 info@herrenknecht-formwork.de www.herrenknecht-formwork.com Kraft Curing Systems GmbH Mühlenberg 2, 49699 Lindern, Niemcy T +49 5957 96120 F +49 5957 961210 info@kraftcuring.com www.kraftcuring.com

Events

15.04.2024 - 19.04.2024
16.04.2024 - 17.04.2024
17.04.2024 - 19.04.2024