Techniczno-ekonomiczna ocena chemii budowlanej – superplastyfikatory


Część 2 – Studia przypadków


Beton musi w praktyce funkcjonować jak towar masowy i mieć zrównoważony energetycznie skład. Produkcja tego wyrobu budowlanego odbywa się ściśle według ogólnie uznanych zasad technologii. Nie należy więc ani lekceważyć, ani przeceniać specyfiki zadań związanych z produkcją betonu. Opracowana w tym kontekście przez autora dwu- stopniowa koncepcja efektywnego projektowania zapraw i betonu [18] jest naukowo uzasadniona, ściśle podporządkowuje się celom funkcjonalności i opłacalności oraz pomy­ ślnie przechodzi wszelkie testy na zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju.


Subscribe to magazine

Contact

PSA Zurich Area GmbH Freiestrasse 24a, 8610 Uster, Szwajcaria juergen.oecknick@psazurich.ch www.psazurich.ch

Events

08.06.2023 - 08.06.2023

20.06.2023 - 22.06.2023

27.06.2023 - 29.06.2023