Norbert Schröter nowym prezesem ECP

Na czele Europejskiej Platformy Betonu – European Concrete Platform (ECP) – zawsze stoi jeden z najważniejszych reprezentantów jednej z organizacji członkowskich tego stowarzyszenia. 22 czerwca 2020 r. nowym prezesem ECP został mianowany Norbert Schröter, dyrektor naczelny stowarzyszenia Deutsche Bauchemie. W ECP reprezentuje Europejskie Stowarzyszenie Domieszek do Betonu EFCA (European Federation of Concrete Admixtures Associations), którego od wielu lat jest wiceprezesem.

W roli nowego prezesa ECP z siedzibą w Brukseli, Norbert Schröter zastępuje Norwega, Steina Tosteruda, który tym razem postanowił nie kandydować. ECP zrzesza liczne stowarzyszenia i organizacje z branży cementu i betonu, których wspólnym celem jest wypromowanie betonu na poziomie europejskim jako doskonałego materiału budowlanego dla zrównoważonego budownictwa. EFCA jest jednym z członków założycieli ECP, do których należy też Europejska Federacja Przemysłu Prefabrykacji Betonowej BIBM (Bureau International du Béton Manufacturé), Europejskie Stowarzyszenie Cementu Cembureau oraz Europejskie Stowarzyszenie Betonu Towarowego ERMCO (European Ready Mixed Concrete Organisation).

Beton i jego zalety

Dalsze obszary działalności ECP, oprócz zrównoważonego budownictwa z wykorzystaniem betonu, to efektywność energetyczna, ochrona przeciwpożarowa oraz eurokody. Architektom, inżynierom, przedsiębiorstwom branży budowlanej, inwestorom i wszystkim pozostałym uczestnikom branży budowlanej w Europie ECP udostępnia liczne broszury, publikacje i narzędzia, które promują właściwości betonu w kontekście zalet technicznych, ekonomicznych i ekologicznych dla zrównoważonego rozwoju. ECP aktywnie działa w różnych gremiach Komisji Europejskiej, współpracuje z wieloma komisjami technicznymi (Technical Committees) Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (Comité Européen de Normalisation, CEN), a także z Europejskim Stowarzyszeniem Producentów Wyrobów Budowlanych (Construction Products Europe, CPE), w zarządzie którego zasiada Norbert Schröter.

Jedną z ostatnich kluczowych inicjatyw ECP jest powołana do życia w 2014 r. „Concrete Initiative”. W ramach tej inicjatywy, poszczególne strony mogą wymieniać się informacjami na temat ekonomicznych, społecznych i ekologicznych aspektów zrównoważonego budownictwa i konieczności opracowania zbilansowanego podejścia uwzględniającego beton jako kluczowy materiał budowlany, pozwalający na osiągnięcie celów wyznaczonych przez „Green Deal“ Komisji Europejskiej. Swoją rolę Concrete Initiative umacnia też poprzez publikowane artykuły naukowe, statystyki rynkowe i relacje z własnej praktyki (www.theconcreteinitiative.eu).

Kontakt

European Concrete Platform
Rue d’Arlon 55
1040 Bruksela, Belgia
communications@cembureau.eu
www.theconcreteinitiative.eu

Subscribe to magazine

Events

23.04.2024 - 26.04.2024
24.04.2024 - 27.04.2024
29.04.2024 - 01.05.2024