Rozbudowa zakładu dla SR Schindler i Prinzing-Pfeiffer

Grupa Topwerk rozbudowuje swój zakład produkcyjny w Porta Westfalica z zamiarem utworzenia w nim centrum produkcyjnego i logistycznego. Do Porta Westfalica przeniesiona zostanie produkcja i montaż produktów wytwarzanych przez firmy SR Schindler (za wyjątkiem produkcji form/matryc) i Prinzing-Pfeiffer. Zmiana ta ma przełożyć się na korzyści dla klientów.

„Mając zintegrowane centrum produkcji w Porta Westfalica, usprawnimy nasze procesy produkcyjne, skrócimy czas trwania cyklu produkcyjnego i przyśpieszymy procesy realizacji zamówień. Dzięki temu w przyszłości będziemy mogli jeszcze szybciej zaopatrywać naszych klientów, zapewniając jeszcze wyższą jakość,” wyjaśnia Robert Gruss, CEO Grupy Topwerk. „Ponadto, stworzenie centralnego magazynu zapewni dostępność materiałów i części zapasowych, a tym samym krótsze czasy reakcji. To ważny krok dla nas i dla naszych klientów z całego świata, stanowiący wsparcie dla globalnego wzrostu grupy.”

Na swoim miejscu pozostaną zakłady SR Schindler w Regensburgu i Prinzing-Pfeiffer w miejscowościach Aarbergen i Blaubeuren, które zachowają swoje podstawowe kompetencje. Realizowane będą dodatkowe inwestycje w zakresie sprzedaży, obsługi, oferty produktów, inżynierii a przede wszystkim procesów i cyfryzacji.

Bernward Reif, dyrektor zarządzający Prinzing-Pfeiffer, widzi ogromne korzyści na przyszłość: „Teraz możemy skoncentrować się na naszych podstawowych kompetencjach, czyli projektowaniu, rozwoju, sprzedaży i usługach w zakładach. Ułatwi nam to budowanie mocniejszych relacji z klientem i dalsze zwiększanie udziału w rynku.”

Firma SR Schindler już ma pozytywne doświadczenia z realizacji kilku niedawnych projektów we współpracy z Porta Westfalica. „Naturalnie, dotychczasowe osoby kontaktowe dla naszych klientów w SR Schindler i Prinzing-Pfeiffer, w sferze personalnej, pozostaną te same. Nadal możliwe są testy odbiorcze i wizyty w zakładach,” wyjaśnia Martin Dalbert, dyrektor zarządzający SR Schindler.

Przedstawiciele pracowników zatrudnionych w tych zakładach zostali zaangażowani w projekt na początkowym etapie. „Chcielibyśmy podziękować przedstawicielom załogi za niezwykle konstruktywne, oparte na chęci współpracy rozmowy, podczas których uzgodniliśmy zrównoważony sposób pogodzenia interesów i planu socjalnego,” mówi Robert Gruss.

Fuzja została już w znacznym stopniu wcielona w życie i stanowi ważny element strategii dalszego rozwoju dostawców produktów, a także przyczynia się do większej koncentracji na naszych klientach.

Kontakt

Grupa Topwerk
Freier-Grund-Straße 123
57299 Burbach-Wahlbach, Niemcy
Tel. +49 2736 49760
info@topwerk.com
Subscribe to magazine

Events

23.04.2024 - 26.04.2024
24.04.2024 - 27.04.2024
29.04.2024 - 01.05.2024