Szkolenia z zakresu projektowania konstrukcji żelbetowych, prefabrykowanych

ARCHMEDIA Grażyna Gałka zaprasza projektantów  konstrukcji i inżynierów budownictwa na szkolenia online i retransmisje prowadzone przez: Prof. Wit Derkowski; Prof. W. Starosolski, Prof. P. Noakowski, Prof. M. Knauff, w przygotowanym cyklu.

Cykl szkoleniowy PREFABRYKACJA - prowadzący: Prof. Wit Derkowski:
1 Stropy Prefabrykowane  - 16.03.2021 – retransmisja dostępna 23.03.2021

Specyfika projektowania sprężonych płyt kanałowych, jako najtańszego rozwiązania stropów dużej rozpiętości zarówno w zakresie projektowania pojedynczego elementu prefabrykowanego, jak i całego układu stropowego
2. Utrzymanie i badania stanu technicznego istniejących konstrukcji kablobetonowych - 19.05.2021
3. Projektowanie prefabrykowanych płyt stropowych - 21.09.2021
4. Projektowanie kablobetonowych płyt stropowych  - 19.10.2021
5. Konstrukcje sprężone- szkolenie dwudniowe - 23-24.11.2021

Technologia strunobetonu i kablobetonu. Straty siły sprężającej. Stany graniczne nośności konstrukcji sprężonych, Stany graniczne użytkowalności konstrukcji sprężonych. Uwzględnianie zjawisk reologicznych w projektowaniu konstrukcji sprężonych.

Cykl szkoleniowy - KONSTRUKCJE ŻELBETOWE:
1. Projektowanie ustrojów słupowo-płytowych i fundamentów cz. II - fundamenty – 6.05.2021
Prowadzenie:  Prof. Włodzimierz Starosolski.

2. Posadzki w budownictwie przemysłowym z wysokim składowaniem i na placach manewrowych - 20.04.2021
Prowadzenie:  prof. Piotr Noakowski.

3. Projektowanie konstrukcji  żelbetowych –zbrojenia przeciwskurczowe, minimalne zbrojenia  - stropy, fundamenty w tym płyty grube , ściany, ściany oporowe - 15.06.2021  
Prowadzenie:  Prof. Michał Knauff.

Więcej informacji oraz zapisy na stronie www.archmedia.pl

Kontakt

Subscribe to magazine

Events

13.06.2024 - 13.06.2024
25.06.2024 - 27.06.2024
06.08.2024 - 08.08.2024