Doświadczenie budowlane spotyka się z kompetencjami w zakresie oprogramowania

Schöck AG (Baden-Baden) i generic.de software technologies AG (Karlsruhe) łączą swoje kompetencje. Z dniem 1 stycznia 2021 roku producent wyrobów budowlanych nabył 25 procent udziałów w firmie specjalizującej się w oprogramowaniu – jest to partnerstwo, na którym skorzystają obie strony. Współpraca ta daje możliwość pełnego wykorzystania know-how obu firm w różnych branżach, a tym samym przyśpieszenia rozwoju nowych rozwiązań cyfrowych.

Do partnerstwa doprowadziła bliskość geograficzna i wspólny interes w łączeniu kompetencji z korzyścią dla wszystkich. Obie średniej wielkości firmy łączą swoje siły, aby przyśpieszyć rozwój nowych usług cyfrowych w budownictwie. Schöck wnosi wiedzę jako wieloletni producent wyrobów budowlanych, a generic.de dostarcza cyfrowe know-how w zakresie specjalistycznego oprogramowania

Przygotowani na cyfrową przyszłość

„Utworzenie działu ‘Digitalizacja’ rok temu było dla nas już wtedy ważnym krokiem. Obecna sytuacja pandemiczna po raz kolejny podkreśliła znaczenie cyfrowych rozwiązań i usług w branży budowlanej – mówi Mike Bucher, prezes zarządu Schöck AG, wskazując na motywację leżącą u podstaw najnowszej inwestycji. „Dzięki generic.de strategicznie wykorzystujemy kompetencje sprawdzonych specjalistów. Mamy po naszej stronie kompetentnego partnera, z którym możemy uczynić cyfrowe procesy planowania bardziej wydajnymi i spełniać indywidualne wymagania klientów w oparciu o zrównoważone oprogramowanie, które odpowiada naszym wysokim standardom jakości” – dodaje Bucher.

Zgodność oprogramowania z zasadami zrównoważonego rozwoju zapewnia Clean Code Development – system wartości wyznaczający standardy dla rozwoju oprogramowania. generic.de opiera się na zasadach i praktykach tego systemu wartości od 2010 roku i mocno osadził Clean Code Development w swoich zasadach korporacyjnych.

„Tworząc oprogramowanie zwracamy uwagę nie tylko na jego jakość zewnętrzną, która przejawia się w funkcjonalności, użyteczności i wydajności. Równie ważna jest dla nas jego jakość wewnętrzna, która oznacza trwałość i tym samym opłacalność danego rozwiązania. Indywidualnie zaprojektowane oprogramowanie musi charakteryzować się długotrwałą elastycznością i możliwością dopasowywania do nowych wymagań i okoliczności. Oprogramowanie stworzone w oparciu o Clean Code Development takie właśnie jest, gdyż jest zrozumiałe, testowalne i ewoluowalne” – wyjaśnia Michael Puder, prezes zarządu generic.de AG, opisując zasady korporacyjne przedsiębiorstwa. „Obie firmy cenią wysokiej jakości wyroby budowlane – dotyczy to zarówno Isokorb, jak i dedykowanego oprogramowania” – mówi Puder, wskazując na wspólną płaszczyznę porozumienia.

Kontakt

Schöck Bauteile GmbH
Vimbucher Straße 2
76534 Baden-Baden, Niemcy
T +49 7223 9670
F +49 7223 967450
schoeck@schoeck.de
www.schoeck.de
Subscribe to magazine