Paul wyznacza kierunki przyszłości

Od niespodziewanej śmierci Wernera Paula w lutym ubiegłego roku przedsiębiorstwem Paul Maschinenfabrik zarządza Barbara Hering. Od początku tego roku wspiera ją następne pokolenie rodziny Paulów - Alexander i Maximilian Paulowie. Obaj pracują w firmie od wielu lat, znają doskonale branżę i posiadają rozległą wiedzę oraz gruntowne doświadczenie.

Oznacza to, że firma Paul Maschinenfabrik pozostanie szwabskim przedsiębiorstwem rodzinnym. Całą trójkę łączy wspólny cel, jakim jest prowadzenie dobrego solidnego biznesu, tworzenie i utrzymywanie bezpiecznych miejsc pracy w przyjaznej produktywnej atmosferze oraz opracowywanie i oferowanie maszyn spełniających standardy rynku światowego.

Podczas gdy Barbara Hering kieruje działem betonu sprężonego, obaj nowi dyrektorzy ponoszą wspólną odpowiedzialność za dział technologii pił tarczowych, przy czym Alexander Paul koncentruje się na technologii, a Maximilian Paul – na sprzedaży. Pod kierownictwem tego silnego trio firma Paul z ufnością i spokojem patrzy w przyszłość.

Kontakt

Paul Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
Max-Paul-Str. 1
88525 Dürmentingen, Niemcy
T +49 7371 5000
F +49 7371 500111
stressing@paul.eu
stressing.paul.eu
Subscribe to magazine

Events

23.04.2024 - 26.04.2024
24.04.2024 - 27.04.2024
29.04.2024 - 01.05.2024