C3 – Beton ze zbrojeniem w postaci tkaniny z włókien węglowych jako materiał budowlany przyszłości

Wyzwania, szanse rynkowe i przykłady zastosowania w praktyce

Zastosowanie betonu ze zbrojeniem w postaci tkaniny z włókien węglowych może przyczynić się do oszczędności w całym cyklu życia budowli, gdyż pozwala na znaczne obniżenie kosztów produkcji, transportu, montażu, utrzymania i rozbiórki elementów betonowych. Ponadto, na co wskazują badania, możliwe jest uzyskanie większych przychodów w branży nieruchomości. Poprzez zastosowanie betonu ze zbrojeniem w postaci tkaniny z włókien węglowych można na przykład mocno zredukować grubość ściany lub fasady, przez co zwiększa się wielkość powierzchni najmu przy takich samych wymiarach zewnętrznych budynku. Ponadto dzięki lżejszym elementom konstrukcyjnym z betonu ze zbrojeniem w postaci tkaniny można zwiększyć stopień prefabrykacji w zakładach, a przez to nie tylko obniżyć koszty, ale również utrzymać jakość na stale wysokim poziomie. Aktualne analizy rynku pokazują też, że możliwości zastosowania tego materiału w budownictwie są bardzo duże. Duży potencjał można dostrzec przede wszystkim w budownictwie prefabrykowanym, pod kątem którego już przeprowadzono rozległe rozważania. Zwiększenie udziału w rynku jest jednak realne tylko w wyniku automatyzacji procesu produkcyjnego, tak by mógł on konkurować z procesem prefabrykacji elementów żelbetowych. Ponieważ w obszarze prefabrykacji już udało się zdobyć pierwsze bardzo pozytywne doświadczenie z betonem ze zbrojeniem w postaci tkaniny z włókien węglowych, to będzie to pierwszy krok w kierunku pozyskania rynku, podobnie jak w przypadku zastosowania tegoż materiału do wzmacniania budynków.

Subscribe to magazine

Contact

C3 – Carbon Concrete Composite e. V. World Trade Center Dresden Ammonstraße 72 · 01067 Dresden, Niemcy T +49 351 484 56700 · F +49 351 484 56710 post@bauen-neu-denken.de · www.bauen-neu-denken.de

Events

04.12.2023 - 07.12.2023
06.12.2023 - 07.12.2023
12.12.2023 - 16.12.2023