Archiwum

 
 
precast-software
 
 TECHNOLOGIA BETONU

Poprawa trwałości konstrukcji betonowyc

Wpływ hydrofobizacji na trwałość betonu

Hydrofobizacja powierzchni betonu jest opłacalnym sposobem na zwiększenie trwałości konstrukcji betonowych w przypadkach, w których nie uzyskano wystarczającej jakości i grubości projektowanej otuliny betonowej. Ryzyko korozji zbrojenia i w konsekwencji pogorszenia się jakości betonu można zmniejszyć minimalizując lub całkowicie eliminując wnikanie w głąb betonu agresywnych substancji (chlorków) rozpuszczonych w wodzie. Celem niniejszych badań było przeanalizowanie wpływu impregnacji silanami na wskaźniki trwałości, m.in. poprzez testy nasiąkliwości i testy wnikania chlorków (masowa dyfuzja).