Krajowy projekt badawczy FastCarb

Przyspieszona karbonatyzacja kruszywa pochodzącego z recyklingu betonu

U podstaw projektu FastCarb leżą dwa kluczowe zagadnienia. Po pierwsze, produkcja cementu jest głównym źródłem emisji CO2 na świecie (przypada na nią od 5 do 7% całej emisji). Dwie trzecie tej emisji wynika z dekarbonatyzacji wapienia w procesie produkcji cementu portlandzkiego. Z drugiej strony, musimy chronić surowce naturalne, a do dyspozycji mamy duże ilości gruzu betonowego, z którego można odzyskiwać kruszywo. Pomimo tego, że kruszywo pochodzące z recyklingu betonu (recycled concrete aggregate, RCA) może być wykorzystywane do produkcji nowych mieszanek betonowych, wysoka porowatość wyprodukowanego w ten sposób betonu znacząco wpływa na jego właściwości użytkowe. Kruszywo pochodzące z recyklingu betonu zawiera w swojej matrycy cementowej portlandyt i fazy C-S-H, które mogą ulegać karbonatyzacji. Celem projektu FastCarb jest – po pierwsze – zmagazynowanie CO2 w kruszywie pochodzącym z recyklingu betonu w celu zmniejszenia wpływu betonu konstrukcyjnego na środowisko, a po drugie – poprawa jakości takiego kruszywa poprzez redukcję jego porowatości. Projekt realizuje dwa główne założenia: optymalizację procesu przyspieszonej karbonatyzacji kruszywa pochodzącego z recyklingu betonu oraz wskazanie, że proces ten można wykorzystywać w warunkach przemysłowych.

Subscribe to magazine

Contact

www.fastcarb.fr www.cerib.fr www.ifsttar.fr

Events

26.09.2023 - 28.09.2023
27.09.2023 - 29.09.2023
03.10.2023 - 05.10.2023