Prosperujący producent gotowy na ekspansję


Wiggert & Co. GmbH, 76227 Karlsruhe, Niemcy


W ostatnich latach obroty w sektorze drobnowymiarowych elementów betonowych systematycznie rosną, gdyż właściciele domów oraz firmy coraz kreatywniej podchodzą do kształtowania atrakcyjnych i funkcjonalnych nawierzchni wokół swoich nieruchomości. Firma Midland Concrete Products maksymalnie wykorzystuje trendy rynkowe, rozszerzając swoją ofertę drobnowymiarowych elementów betonowych sprzedawanych poprzez sieć regionalnych dystrybutorów ze swojej siedziby w pobliżu miasta Cedar Rapids, Iowa, USA. W związku z rosnącą ofertą wyrobów firma Midland potrzebowała nowoczesnego węzła betoniarskiego, który pozwoliłby na zwiększenie wydajności produkcji mieszanek betonowych z zachowaniem jednorodnej, wysokiej jakości. Po rozważeniu dostępnych opcji firma Midland Concrete Products zdecydowała się wybrać na dostawcę węzła betoniarskiego firmę Advanced Concrete Technologies (amerykańska dywizja Wiggert & Co. GmbH), co stało się początkiem cennego partnerstwa zawodowego.


Subscribe to magazine

Contact

Wiggert & Co. GmbH Wachhausstr. 3b 76227 Karlsruhe, Niemcy T +49 721 943460, F +49 721 402208 info@wiggert.com, www.wiggert.com Midland Concrete Products 1714 4th Ave S Clear Lake, IA 50428, USA T +1 641 3572176, F +1 641 3572177 info@midlandconcreteproducts.com, www.midlandconcreteproducts.com

Events

08.06.2023 - 08.06.2023

20.06.2023 - 22.06.2023

27.06.2023 - 29.06.2023