Nowoczesna technologia produkcji wyrobów z mieszanki betonowej o konsystencji ciekłej

Wasa Compound GmbH & Co. KG, 98617 Neubrunn, Niemcy

Wysoki obecnie popyt na materiały budowlane sprawia, że również producenci wyrobów betonowych mają ręce pełne roboty. Wyroby betonowe wykorzystywane w ogrodnictwie i architekturze krajobrazu, wytwarzane z mieszanki betonowej o konsystencji ciekłej, wyznaczają trendy, ale często wiążą się z długimi terminami dostaw. Jedną z przyczyn ograniczonej dostępności produktów jest specyfika procesu produkcyjnego. Zakład produkcji kostki brukowej z automatyczną linią technologiczną do produkcji wyrobów wibroprasowanych często osiąga wydajność dzienną na poziomie przeszło 2 000 m2, podczas gdy producenci wyrobów z mieszanki betonowej o konsystencji ciekłej na ogół muszą sobie radzić z jedną dziesiątą tej wydajności. Średnie przedsiębiorstwa, jak również koncerny działające na skalę międzynarodową, są zainteresowane zwiększeniem produkcji w sektorze tych wyrobów i dostosowaniem wielkości produkcji do wspomnianego poziomu 2 000 m2 dziennie.

Subscribe to magazine

Contact

WASA Compound GmbH & Co. KG Meininger Straße 9, 98617 Neubrunn, Niemcy T +49 36947 5670, F +49 36947 56721 wetcast@wasa-technologies.com www.wasa-technologies.com

Events

25.06.2024 - 27.06.2024
06.08.2024 - 08.08.2024
14.08.2024 - 16.08.2024