Zarezerwuj termin na ICCX West Africa 2023

International Concrete Conference & Exhibition

Już od 2019 r. przyglądaliśmy się nowym rynkom dla naszej branży oraz potencjalnym lokalizacjom kolejnych konferen­ cji ICCX. Wtedy też znaleźliśmy to, czego szukaliśmy i jedno­ głośnie stwierdziliśmy, że rynkowi afrykańskiemu poświę­ cono dotychczas zbyt mało uwagi, tym bardziej że wyzwa­ nia dla branży budowlanej są niewątpliwie ogromne. W wyniku naszych ówczesnych analiz postanowiliśmy zor­ ganizować ICCX West Africa w Ghanie na początku 2020 roku, jednak inauguracyjną edycję tej konferencji trzeba było przełożyć na czas nieokreślony z powodu pandemii. Teraz jednak znów znalazła swoje miejsce w kalendarzu!

Subscribe to magazine

Contact

www.iccx.org