Najnowszy Artykuł

Schlüsselbauer Technology, Gaspoltshofen, Austria

Długowieczność infrastruktury kanalizacyjnej dzięki prefabrykatom betonowym

Niewiele jest branż, w których niegdyś dominująca grupa produktowa straciłaby tak duży udział w rynku, jak w przypadku rur betonowych w sektorze kanalizacji. Konwencjonalne rury betonowe i żelbetowe, a nawet betonowe studnie, coraz częściej zastępowane są wyrobami z alternatywnych materiałów, które masowo pojawiają się na rynku. Czynniki takie jak stosowanie lokalnych zasobów, czy nawet realne właściwości komponentów, straciły na znaczeniu. W wielu krajach restrukturyzacja sektora rur betonowych...

Najnowsze Wideo

Perfect Pipe Production

Najnowszy Obraz

Perfect Box Beton Müller

Perfect Box Beton Müller

Producent instalacji i projektant systemów, firma Schlüsselbauer Technology jest od 50 lat niezawodnym partnerem w międzynarodowym przemyśle prefabrykatów betonowych. Jako wiodące przedsiębiorstwo w tej branży, Schlüsselbauer dostarcza swym Klientom na całym świecie kompletne systemy strategicznego zasilania w wodę pitną oraz również systemy kolektorowe i odprowadzające dla wody deszczowej i ścieków.

Ten kanał Schlüsselbauera i dostarczanie przez niego informacje pochodzą z CPI-Concrete-Plant International. Wszystkie artykuły i publikacje na temat firmy Schlüsselbauer dostępne są bezpłatnie i to w wielu językach. Znajdujące się na tej stronie internetowej informacje mogą Państwo udostępnić każdemu zainteresowanemu z tej branży!

Schlüsselbauer Logo

Hörbach 4
4673 Gaspoltshofen
Austria

T +43 7735 71440
F +43 7735 714456

sbm@sbm.at
www.sbm.at