Najnowszy Artykuł

Schlüsselbauer Technology GmbH & Co KG, 4673 Gaspoltshofen, Austria

Beton Kemmler dostarcza monolityczne podstawy studni do motoryzacyjnego centrum testowego firmy …

… Daimler Tor testowy przeznaczony do badania autonomicznych samochodów jest budowany w Badenii-Wirtembergii. Niedaleko od zakładu produkcyjnego Mercedes-Benz w Sindelfingen, na południe od Stuttgartu, Daimler zainwestował od 2015 roku 200 milionów Euro w centrum testowe na potrzeby przyszłościowej technologii autonomicznych pojazdów1). Oczywiście tylko niewielka część tej inwestycji obejmuje infrastrukturę podziemną, nie zmienia to faktu, iż najwyższe wymagania jakościowe w zakresie doboru mat...

Najnowsze Wideo

Perfect Pipe Production

Najnowszy Obraz

Perfect Pipe Con Cast

Perfect Pipe Con Cast

Producent instalacji i projektant systemów, firma Schlüsselbauer Technology jest od 50 lat niezawodnym partnerem w międzynarodowym przemyśle prefabrykatów betonowych. Jako wiodące przedsiębiorstwo w tej branży, Schlüsselbauer dostarcza swym Klientom na całym świecie kompletne systemy strategicznego zasilania w wodę pitną oraz również systemy kolektorowe i odprowadzające dla wody deszczowej i ścieków.

Ten kanał Schlüsselbauera i dostarczanie przez niego informacje pochodzą z CPI-Concrete-Plant International. Wszystkie artykuły i publikacje na temat firmy Schlüsselbauer dostępne są bezpłatnie i to w wielu językach. Znajdujące się na tej stronie internetowej informacje mogą Państwo udostępnić każdemu zainteresowanemu z tej branży!

Schlüsselbauer Logo

Hörbach 4
4673 Gaspoltshofen
Austria

T +43 7735 71440
F +43 7735 714456

sbm@sbm.at
www.sbm.at