Najnowszy Artykuł

Schlüsselbauer Technology GmbH & Co KG, 4673 Gaspoltshofen, Austria

Wszechstronny beton: monolityczne elementy w systemach pozyskiwania wody pitnej

Funkcjonalny system dostawy wody pitnej nadal stanowi wyzwaniew wielu miejscach na ziemi. Nie dziwi więc fakt, że miasta i regiony oferujące szczególną jakość wody kranowej osiągają regularnie najwyższe miejsca w międzynarodowych rankingach jakości życia. W takich zestawieniach, poza higieną i aspektami opieki zdrowotnej, czynnik związany z pewnym dostępem do wody pitnej ma ogromne znaczenie. Ciągły nadzór i regularne renowacje infrastruktury podziemnej należą do najważniejszych obowiązków odpow...

Najnowsze Wideo

Perfect Pipe Production

Najnowszy Obraz

Perfect Pipe Con Cast

Perfect Pipe Con Cast

Producent instalacji i projektant systemów, firma Schlüsselbauer Technology jest od 50 lat niezawodnym partnerem w międzynarodowym przemyśle prefabrykatów betonowych. Jako wiodące przedsiębiorstwo w tej branży, Schlüsselbauer dostarcza swym Klientom na całym świecie kompletne systemy strategicznego zasilania w wodę pitną oraz również systemy kolektorowe i odprowadzające dla wody deszczowej i ścieków.

Ten kanał Schlüsselbauera i dostarczanie przez niego informacje pochodzą z CPI-Concrete-Plant International. Wszystkie artykuły i publikacje na temat firmy Schlüsselbauer dostępne są bezpłatnie i to w wielu językach. Znajdujące się na tej stronie internetowej informacje mogą Państwo udostępnić każdemu zainteresowanemu z tej branży!

Schlüsselbauer Logo

Hörbach 4
4673 Gaspoltshofen
Austria

T +43 7735 71440
F +43 7735 714456

sbm@sbm.at
www.sbm.at